საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია & Fitpass

თქვენთვის სპეციალური შეთავაზება გვაქვს.

შეთავაზების პირობები

თითოეული დარეგისტრირებულის ინფორმაციას ადასტურებს კომპანიის წარმომადგენელი. თუ ვინაობა არ დადასტურდა, თანხა დაბრუნდება გადამხდელის ანგარიშზე 30 დღის ვადაში. ახალი მომხმარებლები აქტიურდება ყოველ პარასკევს. არსებული მომხმარებელი აქტიურდება გადახდის მომენტიდან. გადმოწერე აპლიკაცია: iOS, Google Play, AppGallery