საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია & Fitpass

თქვენთვის სპეციალური შეთავაზება გვაქვს.

სტანდარტული

31

ვიზიტი თვეში

119 GEL შეძენა
სტანდარტული 3 თვე

3

თვე

31 ვიზიტი თვეში

234 GEL შეძენა
სტანდარტული 6 თვე

6

თვე

31 ვიზიტი თვეში

468 GEL შეძენა
სტანდარტული 12 თვე

12

თვე

31 ვიზიტი თვეში

779 GEL შეძენა

შეთავაზების პირობები

თითოეული დარეგისტრირებულის ინფორმაციას ადასტურებს კომპანიის წარმომადგენელი. თუ ვინაობა არ დადასტურდა, თანხა დაბრუნდება გადამხდელის ანგარიშზე 30 დღის ვადაში. ახალი მომხმარებლები აქტიურდება ყოველ პარასკევს. არსებული მომხმარებელი აქტიურდება გადახდის მომენტიდან. გადმოწერე აპლიკაცია: iOS, Google Play, AppGallery