Golden Gym

  • ფიტნესი
  • ორშაბათი: 9:00-0:00
  • სამშაბათი: 9:00-0:00
  • ოთხშაბათი : 9:00-0:00
  • ხუთშაბათი: 9:00-0:00
  • პარასკევი: 9:00-0:00
  • შაბათი: 9:00-0:00
  • კვირა: 9:00-0:00

ჩვენ შესახებ

შეცვალე შენი თავი Golden Gym-თან ერთად!

ობიექტი, ფუნქიცონირებს.


აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე

09:00 - 00:00

აქტიური ფიტნესი - საქმიანობა მითითებული დღეების მიხედვით

ქუთაისი, ქუთაისი, ი.ჯავახიშვილის 49 დამატებითი საფასურის გარეშე
მნიშვნელოვანია:დამატებითი გადასახადები არის მხოლოდ ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის და ძალაშია მხოლოდ ერთი ვარჯიშისას. გარდა სხვაგვარად მითითებული შემთხვევისა.
ჩვენ ვიყენებთ "cookies"-ს X